Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie TRIGON X Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

data aktualizacji

7 października 2011 r.

 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwolenia na utworzenie  przez TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie:

 
• TRIGON X Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.