Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Harenda 5 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

data aktualizacji

12 października 2011 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwolenia na utworzenie przez HARENDA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie:

• Harenda 5 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.