Komunikat w sprawie obowiązku zamrażania aktywów osób z europejskich list sankcyjnych

data aktualizacji

3 marca 2011 r.

Mając na względzie ostatnie wydarzenia w Libii i Tunezji oraz decyzje Rady Unii Europejskiej o  podjęciu szczególnych środków zapobiegawczych przeciwko osobom, grupom i podmiotom z tych państw, UKNF przypomina instytucjom obowiązanym o konieczności stałego monitorowania zmian na europejskich listach sankcyjnych (wydawanych w formie rozporządzeń bądź decyzji), które te środki wprowadzają.

Obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej listy sankcyjne.

Należy zwrócić uwagę na bezwzględny obowiązek zamrażania wartości majątkowych osób wymienionym na ww. listach. Ze względu na bezpośrednią moc obowiązującą tych aktów w systemie prawa polskiego, obowiązek powstaje z chwilą wejścia danego aktu w życie.

Serwis internetowy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę art. 10a ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, UKNF przypomina o możliwości zmiany przez instytucje obowiązane wagi ryzyka przydzielonej danemu krajowi, w ramach stale prowadzonej analizy ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.