Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie braku sprzeciwu wobec połączenia Amplico Life i MetLife

Data aktualizacji:

28 czerwca 2011 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), podejmując uchwałę w trybie obiegowym, jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Amplico Life Pierwszego Amerykańsko – Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA i MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Do pobrania

Komunikat w sprawie braku sprzeciwu wobec połączenia Amplico Life i MetLife

plik .pdf, 98,5kB
Pobierz