Komunikat ze 108. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 sierpnia 2010 r.

data aktualizacji