Komunikat z kontynuacji 100. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2010 r.

data aktualizacji