Komunikat z XLIX posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 maja 2008 r.

data aktualizacji