Komunikat z 99. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 marca 2010 r.

data aktualizacji