Komunikat z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie „inwestowania w nazwiska”

data aktualizacji