Komunikat z 91. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2009 r.

data aktualizacji