Komunikat z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej

data aktualizacji