Komunikat z 88. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 października 2009 r.

data aktualizacji