Komunikat z dnia 22 października 2009 r. w sprawie niezgodnego z prawem działania spółki Bowim

data aktualizacji