Komunikat z dnia 22 października 2009 r. dla firm inwestycyjnych w sprawie sprawozdań o transakcjach zawieranych na instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu

data aktualizacji