Komunikat Urzędu KNF z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Asseco South Eastern Europe SA oraz stwierdzenia równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w memorandum informacyjnym Inwest Consulting

data aktualizacji