Komunikat z 72. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2009 r.

data aktualizacji