Komunikat z 73. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 kwietnia 2009 r.

data aktualizacji