Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 116. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 grudnia 2010 r.

Data aktualizacji:

7 grudnia 2010 r.

1. W sto szesnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 
2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez:

• Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami SA.

3. Komisja jednogłośnie wyznaczyła dzień 30 czerwca 2011 r. jako maksymalny termin nabycia przez Gothaer Versicherungsbank VVaG z Niemiec za pośrednictwem Gothaer Finanzholding AG z Niemiec akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

• Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez:

• Dom Maklerski Copernicus Securities SA.

5. Komisja zapoznała się z informacją nt. corocznego przeglądu rynku finansowego, dokonanego na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w celu identyfikacji grup spełniających kryteria konglomeratu finansowego.

W wyniku przeglądu zidentyfikowano na polskim rynku finansowym jeden konglomerat finansowy w sektorze bankowym – grupę kapitałową Pana L. Czarneckiego.

6. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 14 grudnia 2010 r.
• 20 grudnia 2010 r.

1Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu sprawy opisanej w pkt 5.

Do pobrania

Komunikat ze 116. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 grudnia 2010 r.

plik .pdf, 81,6kB
Pobierz