Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 110. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2010 r.

Data aktualizacji:

4 października 2010 r.

1. W sto dziesiątym posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński1  – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Marek Bucior2  – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Umberto Arts na Członka Zarządu Kredyt Banku SA (Komisja odstąpiła też wobec kandydata od wymogu udowodnionej znajomości języka polskiego),
• Pana Jerzego Dąbrowskiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu,
• Pana Pawła Klimkowskiego na Członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA,
• Pana Piotra Pisarewicza na Członka Zarządu PKO BP Bankowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

3. Komisja jednogłośnie zatwierdziła przeniesienie portfela ubezpieczeń wynikające z umowy między Link4 Life Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA (przekazującym) i SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwem Ubezpieczeń SA (przejmującym).  

4. KNF jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Trigon Dom Maklerski SA oraz pośredniego nabycia przez spółkę Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski S.K.A. akcji SPATIUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
 
5.  Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego.

6. KNF zapoznała się z materiałami informacjami nt.:

• sytuacji banków w I półroczu br.,

7. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 12 października 2010 r.
• 27 października 2010 r.
• 9 listopada 2010 r.
• 25 listopada 2010 r.
• 7 grudnia 2010 r.
• 20 grudnia 2010 r.

 

1 Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2a i 8. 
2 Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt  2b, 2c, 2d, 3, 4 i 5.


 

Do pobrania

Komunikat ze 110. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2010 r.

plik .pdf, 118,3kB
Pobierz