Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 109. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2010 r.

Data aktualizacji:

14 września 2010 r. 

1. W sto dziewiątym posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (*),
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej (**) ,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności przez:

• Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (KNF jednocześnie zezwoliła też na utworzenie Provide Market Neutral FIZ oraz Provide Spółek Nieruchomości FIZ AN).

3. Komisja jednogłośnie skreśliła z listy doradcę inwestycyjnego za naruszenie przepisów prawa w okresie zatrudnienia w ING Investment Management (Polska) SA, polegające na wykorzystaniu informacji poufnej dotyczącej planowanych wyników finansowych spółki PGNiG SA w drugim kwartale 2008 r. przed ich publikacją w dniu 13 sierpnia 2008 r.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Frédérica Amoudru na Prezesa Zarządu Fortis Bank Polska SA,
• Pani Izabeli Maniak na Członka Zarządu UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

5. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez:

• Bank Gospodarki Żywnościowej SA,
• Bank Pekao SA,
• UniCredit CA IB Poland SA.

6. KNF jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez TP Holdings Ltd z Wielkiej Brytanii 100% akcji:

• Tullet Prebon (Polska) SA.

7.  Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Unilever Polska.

8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 4 października 2010 r.
• 12 października 2010 r.
• 27 października 2010 r.
• 9 listopada 2010 r.
• 25 listopada 2010 r.
• 7 grudnia 2010 r.
• 20 grudnia 2010 r.

-----------------------------------------------
(*)   Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w punkcie 3.
(**) Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w punktach 3 i 4a.

 

Do pobrania

Komunikat ze 109. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2010 r.

plik .pdf, 75,6kB
Pobierz