Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z dnia 6 października 2010 r. w sprawie trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

Data aktualizacji:

6 października 2010 r. 

Działając w imieniu Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 28 września 2007 roku do 30 września 2010 roku wyniosła 3,360%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła -0,640%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.
Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.


STOPY ZWROTU I NIEDOBORY OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 28.09.2007 ROKU DO 30.09.2010 ROKU

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

Kwota niedoboru

 Generali OFE

5,224% 

X

 AXA OFE

5,057% 

X

 Amplico OFE

4,888% 

X

 Allianz Polska OFE

4,803% 

X

 PKO BP Bankowy OFE

4,249% 

X

 OFE Pocztylion

4,181% 

X

 Nordea OFE

3,576% 

X

 AEGON OFE

3,417% 

X

 OFE PZU "Złota Jesień"

3,145% 

X

 ING OFE

2,993% 

X

 OFE WARTA

1,612% 

X

 Pekao OFE

1,566% 

X

 Aviva OFE Aviva BZ WBK

0,923% 

X

 OFE POLSAT

0,521% 

X
   

Średnia ważona stopa zwrotu

3,360%   x

Minimalna stopa zwrotu

             -0,640%    

 x
Do pobrania

Komunikat z dnia 6 października 2010 r. w sprawie trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

plik .pdf, 112,3kB
Pobierz