Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Eurocash

data aktualizacji

8 października 2010 r.

Dyrektor pionu nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Eurocash SA w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K i praw do akcji serii K (oferującym jest UniCredit CAIB Polska