Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Kredyt Inkaso oraz MLP Group

data aktualizacji

Dyrektor pionu nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez:

  • Kredyt Inkaso SA w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Banco Espirito Santo De Investimento SA, oddział w Polsce),

  • MLP Group SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest UniCredit CAIB Poland SA).