Komunikat w sprawie uchwał obiegowych dot. Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie i TETA SA

data aktualizacji

29 października 2010 r.

W dniu 29 października 2010 r., podejmując uchwały w „trybie obiegowym”, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie: 

• wyraziła zgodę na powołanie Pana Pawła Kapela na Prezesa Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie,
• zezwoliła TETA SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 24 listopada 2010 r.