Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności unijnych dostawców usług płatniczych świadczących na terytorium RP wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku poprzez oddział - Komisja Nadzoru Finansowego