Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej instytucji kredytowych na terytorium RP

UKNF prezentuje poniżej zestawienie notyfikacji pochodzących od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej przez instytucje kredytowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy). 

Zgodnie z art. 48i Ustawy – odpowiadającym treści art. 33 Dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE – instytucja kredytowa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność transgraniczną, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 Ustawy. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48ł Ustawy. 

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody świadczenia usług, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, że instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie (licencję) na prowadzenie działalności bankowej w jednym z państw członkowskich EOG nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich. 

Zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego, działalność transgraniczna instytucji kredytowych podlega nadzorowi ze strony właściwych władz nadzorczych państwa, w którym instytucja uzyskała zezwolenie (licencję). Uprawnienia KNF w stosunku do instytucji kredytowych prowadzących działalność transgraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w rozdziale 11a Ustawy.

Po kliknięciu na nazwę danego państwa rozwinie się lista instytucji kredytowych, których notyfikacje wpłynęły do Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem właściwych władz nadzorczych tego państwa.

Kliknięcie na nazwę konkretnej instytucji kredytowej umożliwi zapoznanie się ze szczegółami przesłanej notyfikacji (data wpływu do nadzoru polskiego, zakres przedmiotowy) oraz z jej ewentualną modyfikacją.

Zakres przedmiotowy notyfikacji oznaczono numerami, które odnoszą się do rodzajów działalności podlegających zasadzie wzajemnego uznawania określonych w:

– Załączniku I do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi. treść załącznika→
 
– Załączniku I do Dyrektywy 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. treść załącznika→

Wybierz zakres

Nazwa instytucji kredytowej: Allianz Investmentbank AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-08-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenia usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1 i 2) w odniesieniu do instrumentu przewidzianego w sekcji C (3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banco do Brasil AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial Market Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-11-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-11-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Austria Creditanstalt AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-08-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Medici Aktiengesellschaft → zaprzestanie działalności z dniem 28 maja 2009 r.

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-06-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14; Dyrektywa 93/22/EWG sekcja A (pkt 17a, w odniesieniu do instrumentów z sekcji B

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Vontobel Österreich AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-07-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: BANKPRIVAT Aktiengesellschaft

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-05-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Brokerjet Bank AG (d.Central European e-Finance AG)

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-09-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcjach A (1, 2, 3) i B (1, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 9), świadczenie usług oraz wykonywanie działalności przewidzianych w sekcji A (1) i B (1, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 10) oraz świadczenie usług oraz wykonywanie działalności przewidzianych w sekcji B (2) odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Brüll Kallmus Bank AG (d. Capital Bank - GRAWE Gruppe AG) ->zaprzestanie działalności z dniem 24 września 2021 r.

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-12-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-01-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-05-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 4, 5) i B (1, 3, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-07-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie działalności i usług przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 7) i B (1, 3, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Bank Österreich AG (d. Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Österreich) AG) -> zaprzestanie działalności z dniem 8 października 2018 r.

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-09-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Dexia Kommunalkredit Bank AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-04-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Erste Group Bank AG (d. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG)

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-12-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-09-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 10, 11, 12, 13, 14; świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) i B (1, 2, 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-02-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) i B (1, 2, 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-08-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-09-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4g, 4h, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: European American Investmentbank AG (Euram Bank)

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-02-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3) w odniesieniu do instrumentu przewidzianego w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8, 9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: HYPO NOE Landesbank für Niederӧsterrich und Wien AG (d. HYPO NOE Gruppe Bank AG)

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-04-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesekschaft

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-03-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7 (7a, 7c, 7d, 7e), wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 6, 7) i B (4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8, 10) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE oraz świadczenie usług i działalności przewidzianej w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (10)

Nazwa instytucji kredytowej: Investkredit Bank AG →zaprzestanie działalności we wrześniu 2012 r.

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-02-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6, 7c, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-03-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: KA Finanz AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-02-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Kathrein & Co Privatgeschäftsbank AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-04-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Kommunalkredit Austria AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-10-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: LGT Bank (Österreich) AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-09-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-12-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2) i B (1, 2,4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A(4 i 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-07-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2) i B (1, 2,4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A(4 i 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Lienzer Sparkasse AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-02-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Mezzanin Finanzierungs AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-02-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-04-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Oberbank AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-09-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Österreichische Volksbanken AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-01-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Partner Bank AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Raiffeisen Bank International AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-10-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-07-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-06-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Raiffeisen Digital Bank AG (d. Raiffeisen Centrobank AG)

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-11-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-02-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-09-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) świadczenia usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji B (1, 3, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7) oraz świadczenia usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-03-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) świadczenia usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji B (1, 3, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7) oraz świadczenia usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Raiffeisen Factor Bank AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny/FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-08-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-05-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-04-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7,10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-12-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7e, 9, 11, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenia usług i działalności przewidzianych w sekcji A (pkt 1, 4, 5) i B (pkt 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz sekcji A (pkt 2, 3) i B (pkt 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-08-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Raiffeisenlandesbank Niederösterriech-Wien AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-04-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-10-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Sberbank Europe AG (d. Volksbank International AG) – zaprzestanie działalności z dniem 15 grudnia 2022 r.)

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-08-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Schelhammer Capital Bank AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-11-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Schoellerbank Aktiengesellschaft

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-09-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7c, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4) i B (7) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 4) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 4) i B (7) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (5) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-02-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 5, 6, 7) i B (3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3 i 4) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 4), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (4) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (5), oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-05-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-12-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4b, 4c, 4d, 4f, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i dzialalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3,4,5,6,7) i B (1,2,4,5,6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: SIX Payment Services (Austria) GMBH (d.PayLife Bank GmbH)

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-11-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 5, 6, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Sparkasse Mittersill Bank AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: ECB

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-09-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: UniCredit Bank Austria AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-06-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Valartis Bank (Austria) AG (d.Anglo Irish Bank (Austria) AG)

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-08-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2), świadczenie usług przewidzianych w sekcji B (2, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentu przewidzianego w sekcji C (5) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-03-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2), świadczenie usług przewidzianych w sekcji B (2, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentu przewidzianego w sekcji C (5) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Visa – Service Kreditkarten AG

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-04-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Volksbank Linz Mühlviertel reg. Gen.m.b.H

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-10-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: VTB Bank (Austria) AG →zaprzestanie działalności z dniem 29 kwietnia 2019 r.

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-05-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Western Union International Bank GmbH

Kraj pochodzenia: Austria

Nazwa nadzoru macierzystego: FMA

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-07-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-05-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 7b, 7c, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Działalność przewidziana w sekcji A (1, 2, 5) i B (4) w odnieseniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Aion SA/NV (d. Banca Monte Paschi Belgio SA/NV)

Kraj pochodzenia: Belgia

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Belgium

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-10-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-02-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5,11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4) i B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (3) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-02-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4) i B (1)  w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (3) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Belfius Bank S.A. (Belfius Bank NV)

Kraj pochodzenia: Belgia

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Belgium/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-08-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: BNP Paribas Fortis SA/NV (d. FORTIS BANK S.A./N.V.)

Kraj pochodzenia: Belgia

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Belgium

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-04-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4, 5, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-05-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-02-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Dexia Bank Belgium NV -> zaprzestanie działaności

Kraj pochodzenia: Belgia

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Belgium

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-05-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: F. van Lanschot Bankiers België N.V. → zaprzestanie działalności z dniem 1 lipca 2012 r.

Kraj pochodzenia: Belgia

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Belgium

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-09-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: KBC BANK NV

Kraj pochodzenia: Belgia

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny/National Bank of Belgium

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-05-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7d, 9, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-09-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 12, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 10) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-08-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 12, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, ) i B (4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 10) oraz sekcji A (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 10) oraz sekcji A (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2) oraz sekcji A (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) oraz sekcji B (1, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5) (Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE). Świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (Account Information Services) wg Załącznika I do Dyrektywy 2015/2366/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: TBI Bank EAD

Kraj pochodzenia: Bułgaria

Nazwa nadzoru macierzystego: Bulgarian National Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-07-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Zagrebačka banka d.d. Zagreb

[Zagrebacka banka d.d. Zagreb]

-> zaprzestanie działalności z dniem 10 marca 2022 r.

Kraj pochodzenia: Chorwacja

Nazwa nadzoru macierzystego: Croatian National Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-10-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Alpha Bank Cyprus Ltd

Kraj pochodzenia: Cypr

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-07-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7d, 7e), wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Ancoria Bank Ltd

Kraj pochodzenia: Cypr

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Cyprus

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-12-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e), 5, 6, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU

Nazwa instytucji kredytowej: AstroBank Limited

Kraj pochodzenia: Cypr

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Cyprus

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-07-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4b, 4c, 4d, 4e), 5, 6, 7a, 7b, 7d, 7e, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank of Cyprus Public Company Limited

Kraj pochodzenia: Cypr

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Cyprus

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-01-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Cooperative Central Bank Ltd -> zakończenie działalności z dniem 3 września 2018 r.

Kraj pochodzenia: Cypr

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-06-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (d. Marfin Popular Bank Public Co Ltd) -> zakończenie działalności z dniem 1 września 2020 r.

Kraj pochodzenia: Cypr

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Cyprus

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 10) wg Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Hellenic Bank Public Company Ltd.

Kraj pochodzenia: Cypr

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Cyprus

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-11-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Kommunalkredit International Bank Ltd → zaprzestanie działalności z dniem 18 września 2010 r.

Kraj pochodzenia: Cypr

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Cyprus

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-02-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: RCB Bank Ltd

Kraj pochodzenia: Cypr

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Cyprus

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-09-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Česká spořitelna a.s.

[Ceska sporitelna a.s.]


Kraj pochodzenia: Czechy

Nazwa nadzoru macierzystego: Czech National Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-10-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), a także usług i działalności przewidzianych w sekcji B (3,4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-05-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE oraz A (7) w odniesieniu do instrumentów C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), B (1) w odniesieniu do instrumentów C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), B (3, 4) w odniesieniu do instrumentów C (1), a także B (5, 6) w odniesieniu do instrumentów C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Nazwa instytucji kredytowej: Československá obchodní banka, a.s.

[Ceskoslovenska obchodni banka a.s.]


Kraj pochodzenia: Czechy

Nazwa nadzoru macierzystego: Czech National Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-08-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-05-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 6, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-12-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 4, 4e, 6, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Fio, družstevní záložna (d. Credit Union Fio) ->zakończenie działalności w 2010 r.

Kraj pochodzenia: Czechy

Nazwa nadzoru macierzystego: Czech National Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-12-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Komerční banka a.s.

[Komercni banka a.s.]


Kraj pochodzenia: Czechy

Nazwa nadzoru macierzystego: Czech National Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-01-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4c, 4d, 4g, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3) i B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) a także usług i działalności przewidzianych w sekcji B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: PPF banka a.s.

Kraj pochodzenia: Czechy

Nazwa nadzoru macierzystego: Czech National Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-03-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kraj pochodzenia: Czechy

Nazwa nadzoru macierzystego: Czech National Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-04-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4c) wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Danske Bank A/S

Kraj pochodzenia: Dania

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-02-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: E*TRADE Bank A/S ->zakończenie działalności

Kraj pochodzenia: Dania

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-07-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Jyske Bank A/S -> zaprzestanie działalności z dniem 20 września 2018 r.

Kraj pochodzenia: Dania

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Nykredit Bank A/S

Kraj pochodzenia: Dania

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-03-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Ringkjøbing Landbobank A/S -> zakończenie działalności

Kraj pochodzenia: Dania

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-10-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Saxo Bank A/S

Kraj pochodzenia: Dania

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-06-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-09-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-12-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 7, 8) i B (1, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: AS SEB Pank (d. AS SEB Eesti Ühispank) -> zakończenie działalności z dniem 23 lutego 2022 r.

Kraj pochodzenia: Estonia

Nazwa nadzoru macierzystego: FINANTSINSPEKTSIOON

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1) i B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bigbank AS (d. Balti Investeeringute Grupi Pank AS)

Kraj pochodzenia: Estonia

Nazwa nadzoru macierzystego: FINANTSINSPEKTSIOON

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-04-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Swedbank AS (d. AS Hansapank.) -> zakończenie działalności z dniem 17 marca 2009 r.

Kraj pochodzenia: Estonia

Nazwa nadzoru macierzystego: FINANTSINSPEKTSIOON

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-08-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Versobank AS -> zakończenie działalności z dniem 26 marca 2018 r.

Kraj pochodzenia: Estonia

Nazwa nadzoru macierzystego: FINANTSINSPEKTSIOON

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-05-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Alisa Bank Plc (d. Fellow Bank Plc, Evli Bank Plc)

Kraj pochodzenia: Finlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanssivalvonta

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-01-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-04-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Danske Bank Plc (d. Sampo Bank Plc) → zaprzestanie działalności z dniem 2 stycznia 2018 r.

Kraj pochodzenia: Finlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanssivalvonta

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-05-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-05-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Glitnir Bank Ltd → zaprzestanie działalności z dniem 2 listopada 2008 r.

Kraj pochodzenia: Finlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanssivalvonta

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-03-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Nordea Bak Abp

Kraj pochodzenia: Finlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanssivalvonta

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-10-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 ,6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: Nordea Bank Finland Plc → zaprzestanie działalności z dniem 2 stycznia 2017 r.

Kraj pochodzenia: Finlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanssivalvonta

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-12-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: OP Corporate Bank plc (d.Pohjola Bank plc, OKO Bank plc)

Kraj pochodzenia: Finlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanssivalvonta

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-12-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE, Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3, 5, 7) i B (1, 2, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), a także sekcji A (1, 2) w odniesieniu do instrumentów w sekcji C (1, 2, 3), a także sekcji A (6) i sekcji B (3,6) w odniesieniu do intrumentów w sekcji C (1, 2) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: OP Mortgage Bank

Kraj pochodzenia: Finlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanssivalvonta

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-02-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: S-Bank Plc (S-Pankki Oyj)

Kraj pochodzenia: Finlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanssivalvonta

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-01-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 7) i B (1, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Sampo Housing Loan Bank Plc→zaprzestanie działalności z dniem 2 stycznia 2012 r.

Kraj pochodzenia: Finlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanssivalvonta

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-05-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Amundi

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-07-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Amundi Finance

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-07-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidziana w sekcji A (6, 7) i B (6) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Arab Banking Corporation S.A.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-10-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4g), 6, 9, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Auxifip

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-05-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU

Nazwa instytucji kredytowej: BANQUE AIG -> zaprzestanie działalności z dniem 19 października 2012 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-01-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-11-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 10, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidziana w sekcji A (3, 7) i B (1, 2, 4, 7) w odnieseniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Chalus

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-10-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4g, 4h), 5, 6, (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) oraz B (1, 2, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji B (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-05-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) oraz B (1, 2, 3, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 10) wg Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: BANQUE CIC EST

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-09-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: BANQUE CIC NORD OUEST

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-09-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: BANQUE CIC OUEST

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-09-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque des Caraïbes

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-12-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque EDE SNC

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-12-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 7a wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE, Działalność przewidziana w sekcji A (1) w odnieseniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Européenne du Crédit Mutuel

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-09-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-05-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Fédérative du Crédit mutuel

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-05-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g), 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-06-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Nomura France

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-11-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) oraz B (2, 3, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) oraz B (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (2) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: BNP PARIBAS

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-11-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-12-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (11) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-12-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 6, 7) i B (1, 3, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (11) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-02-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE. Czynności świadczone poprzez oddziały w Danii i Szwecji.

Nazwa instytucji kredytowej: BNP PARIBAS FACTOR (zaprzestanie działaności z dniem 23 listopada 2018 r. - zmiana formy prawnej na instytucję finansową)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-05-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4, 5, 6, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: BNP PARIBAS LEASE GROUP

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-09-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 6, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-05-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: BofA Securities Europe SA

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-12-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) oraz B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: BPCE Factor (d. NATIXIS FACTOR)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-02-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-04-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - excluding guaranteed investments, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Caceis Bank (d. Caceis Bank France)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-05-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 12 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3) i B (1, 2, 4, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-07-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3) i B (1, 2, 4, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-06-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4h), 5,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,13,14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4g, 4h), 6,7 (7a, 7b, 7c, 7d), 8,11,12,13,14wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) oraz w sekcji A (3, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (2, 3, 4) oraz w sekcji B (4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alpes Provence

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny/Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-12-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 7) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,11,12,13,14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 7) i B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny/Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-12-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,11,12,14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,5) i B (1,2,3,4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8) oraz sekcji A (6) i B(6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C(2) oraz sekcji A (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C(1,2,3) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,10,11,12,13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 10, 11,12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 7) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.  Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)  Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) oraz w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (9) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9, 10,12,13,14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 6,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes D’Armor

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,9,10,11,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 7) i B (1, 2, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.  Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)  Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Finistère

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4h), 5,6,7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8,10,11,12,13,14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 7) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire – Haute-Loire

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) oraz w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10)  Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 7) i B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 7) i B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 11, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: CALYON FINANCIAL SNC → zaprzestanie działalności z dniem 2 stycznia 2008 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-12-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7b, 7c, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: CIC IBERBANCO ->zaprzestanie działalności z dniem 18 października 2020 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-09-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: CNH Capital Europe

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-07-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 6, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: COFACREDIT → zaprzestanie działalności z dniem 14 października 2014 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-12-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Credit Agricole Corporate and Investment Bank (d. CALYON)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-01-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: CREDIT COOPERATIF

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-10-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,4,5,6,7) i B (2, 3, 4, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Crédit industriel et commercial - CIC

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-05-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-02-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1,4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 6, 7) i B (2, 3, 4, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Crédit Mutuel Arkéa

[Credit Mutuel Arkea]


Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-12-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4c, 4e, 4f, 4g wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Crédit Mutuel Factoring (d. CM-CIC Factor (d. FACTOCIC))

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-01-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Dexia Credit Local

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-06-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2

Nazwa instytucji kredytowej: ELECTRO FINANCE (d. ELECTRO BANQUE) → zaprzestanie działalności z dniem 29 stycznia 2019 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-05-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: EMI (d.W-HA S.A. (przekształcenie w instytucję pieniądza elektronicznego z dniem 12/05/2014))

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-02-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: EULER HERMES SFAC CREDIT - zaprzestanie działalności z dniem 15 stycznia 2014 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: EUROPE ARAB Bank

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-07-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4c, 4d, 4e, 4g), 5, 6, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: EXANE DERIVATIVES -> zaprzestanie działalności z dniem 23 sierpnia 2017 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: FACTOFRANCE (d. GE FACTOFRANCE)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-02-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: FLOA

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-07-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU

Nazwa instytucji kredytowej: GE CORPORATE BANKING EUROPE SAS (d. GE FINANCE PARTICIPATION S.A.S) → zaprzestanie działalności z dniem 9 maja 2007 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-07-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: GE CORPORATE FINANCE BANK SAS (d. GE ORIGINATIONS BANK S.A.S) -> zaprzestanie działalności z dniem 1 lipca 2016 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-07-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-11-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: GE Factor (d. RBS FACTOR SA (d.EURO SALES FINANCE SA)) -> zaprzestanie działalności z dniem 1 października 2012 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-08-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: HSBC Continental Europe (d. HSBC FRANCE)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-10-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: HSBC Factoring (France)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-05-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Institut pour le Financement du Cinema et des Industries Culturelles - I.F.C.I.C

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-02-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK → zaprzestanie działalności z dniem 31 grudnia 2007 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-04-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: La Banque Postale SA

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-01-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 08.09.2022 r.

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 10 wg  Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2) oraz A (2, 3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4, 8, 9, 10)  Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: La Banque Privée Saint Germain (d. Quilvest banque privée)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-11-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 11,12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) świadczenie usług i działalności przewidzianej w sekcji B (1, 2, 3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Lazard Frères Banque

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3, 6, 7) i B (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-02-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (3, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych określonych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: National Australia Bank Europe S.A.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-06-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 10 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 6, 7) i B (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3) i B (4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: NATIXIS

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: NEWEDGE GROUP (d. FIMAT INTERNATIONAL BANQUE) -> zaprzestanie działaności z dniem 28 października 2015 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-12-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-12-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenia usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji A (pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Nazwa instytucji kredytowej: Oddo BHF SCA

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny/Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-12-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,7) i B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Oney Bank (d. Banque Accord)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-07-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: RCI Banque S.A. (nazwa handlowa: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-05-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-12-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3, 4, 5, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-03-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: ROTHSCHILD MARTIN MAUREL (d. ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-02-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 4, 5, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 4, 5) i B (1, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-07-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 4, 5, 6, 7) i B (1, 3, 4, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8, 9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-11-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8, 9) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-06-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8, 9) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Société Générale

[Societe Generale]


Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-01-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-09-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-10-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3) i B (2, 4, 5,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (11) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT BANQUE -> zaprzestanie działalności z dniem 2 września 2010 r.

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-12-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: SOCIETE GENERALE FACTORING (d. COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE - C.G.A.)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-04-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: SOCIETE GENERALE SCF

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Stellantis Financial Services (d. Banque PSA Finance)

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-07-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4c, 4g) wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: UBS (France) SA

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-05-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 7) i B (1, 2, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: YOUNITED CREDIT

Kraj pochodzenia: Francja

Nazwa nadzoru macierzystego: Authorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-10-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank JSS (Gibraltar) Limited (d. Credit Suisse (Gibraltar) Limited) -> zaprzestanie działalności z dniem 9 lipca 2019 r.

Kraj pochodzenia: Gibraltar

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial Services Commission

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-09-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: IDT Financial Services Limited - > zakończenie działalności

Kraj pochodzenia: Gibraltar

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial Services Commission

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-02-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-03-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 4, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Lloyds Bank (Gibraltar) Limited (d. Lloyds TSB Bank (Gibraltar) Limited) - > zakończenie działalności

Kraj pochodzenia: Gibraltar

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial Services Commission

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4, 5, 7b, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4) i B (4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-09-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 4, 5, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-06-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited (d. Lombard Odier Darier Hentsch Private Bank Ltd) - > zakończenie działalności

Kraj pochodzenia: Gibraltar

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial Services Commission

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-01-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-03-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Moneycorp Bank Limited - > zakończenie działalności

Kraj pochodzenia: Gibraltar

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial Services Commission

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-07-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4c, 4f, 7b wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-10-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 15 (dystrybucja i umarzanie pieniądza elektronicznego) wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Transact Network Limited →wycofanie notyfikacji z dniem 30 kwietnia 2013 r.

Kraj pochodzenia: Gibraltar

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial Services Commission

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-05-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Wave Crest Holdings Limited - > zakończenie działalności

Kraj pochodzenia: Gibraltar

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial Services Commission

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-12-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Alpha Bank SA - > zaprzestanie działalności z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Kraj pochodzenia: Grecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Greece

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-06-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 8 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Piraeus Bank S.A

Kraj pochodzenia: Grecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Greece/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-04-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 6, 7 (7a, 7b, 7d,), 8, 12, 13, 14, wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Piraeus Bank S.A. -> zaprzestanie działalności z dniem 31 grudnia 2020 r.

Kraj pochodzenia: Grecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Greece

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-10-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (5, 6, 7) i B (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: VIVABANK SINGLE MEMBER BANKING S.A

Kraj pochodzenia: Grecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Greece

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-04-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6 wg  Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-08-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: ALLFUNDS BANK S.A.U.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-03-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4c, 7b,7d, 7e, 12, wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2) i B (1, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 3) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-08-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banco Caixa Geral S.A (połączenie z dniem 13.03. 2020 r. z ABANCA Corporacion Bancaria S.A.)

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-03-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4c, 4d, 4e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banco de Sabadell S.A.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny/Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-08-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Banco de Vasconia S.A. -> zakończenie działalności z dniem 29.12.2008 r.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-09-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banco Popular Español S.A. ->
zaprzestanie działalności z dniem 26 września 2018 r.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-08-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banco Santander S.A.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-09-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bankia S.A. -> zaprzestanie działalności z dniem 15 grudnia 2020 r.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-05-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Caixabank S.A. (d. CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BRACELONA („LA CAIXA“))

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-10-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-07-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 6, 7, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1); w sekcji A (6 i 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1 i 3); w sekcji A (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) - zaprzestanie działalności z dniem 24 lutego 2014 r.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-05-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid) → zaprzestanie działalności w maju 2011 r.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad (d. Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero))→ zaprzestanie działalności z dniem 16 maja 2012 r.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-07-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Credit Suisse Bank (Europe) S.A.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-08-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Bank Sociedad Anónima Española

[Deutsche Bank Sociedad Anonima Espanola]


Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-03-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4g, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3,4,5,6,7) i B (1,2,3,4,5,6,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Open Bank S. A.

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Espańa/ EBC

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-06-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12, 13, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 8) i B (1, 2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-12-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12, 13, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 8) i B (1, 2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE. Świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej oraz Świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku wg Dyrektywy 2015/2366 UE.

Nazwa instytucji kredytowej: ABN AMRO Bouwfonds N.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-03-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: ABN AMRO Clearing Bank N.V. (d. Fortis Bank Global Clearing N.V.)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-05-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Adyen N.V. (d. Adyen B.V.)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-05-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 7b,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Aegon Bank NV

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-02-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Mendes Gans NV (BMG)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-05-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7b, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Artesia Nederland N.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-02-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: bunq B.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: De Nederlandsche Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-10-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4 (4b, 4c, 4e), 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-08-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 4, 6, 7b, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en omgeving U.A. (d. Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A.)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-03-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Arnhem en Omstreken U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-03-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Flevoland U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-06-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 4, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Genemuiden U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-08-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 7a, 7b, 7c, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (5) i B (3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Helmond U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-06-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Ijmond U.A. (połączenie z dniem 1 marca 2014 Coöperatieve Rabobank Ijmond Noord U.A. z Coöperatieve Rabobank Velsen en Omstreken U.A. )

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-12-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4, 6, 7b 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-01-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Ijsseldelta U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-11-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 7a, 7b, 7c, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (5) i B (3, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Randmeren U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-03-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Regio Den Haag U.A. (d. Coöperatieve Rabobank Den Haag en omgeving U.A.)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-10-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3 ,4 , 5, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Regio Schiphol U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-02-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 4, 6, 7b, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Weerterland en Cranendonck

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-08-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank West Friesland U.A. (d. Coöperatieve Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland U.A.)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-11-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 4, 6, 7b, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Westfriesland-Oost U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-04-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 4, 7b, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji B (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Westland U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-03-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coöperatieve Rabobank Zaanstreek U.A.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-01-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: d. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank (“Rabobank Nederland”)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-10-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Bank Nederland N.V. (d. New HBU II N.V.) → zaprzestanie działalności z dniem 30 marca 2015 r.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-03-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: DHB Bank N.V. (Demir Halk Bank (Nederland) N.V.)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-12-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg dyrektywy 2006/48/EC

Nazwa instytucji kredytowej: DVB Bank N.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-11-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Fortis Bank (Nederland) N.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-03-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nazwa instytucji kredytowej: ING Bank N.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-12-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: International Card Services B.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: De Nederlandsche Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-03-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: Kempen & Co N.V (Kempen) → zaprzestanie działalności z dniem 19 grudnia 2016 r.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-07-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Mizuho Bank Europe N.V. (d. Mizuho Bank Nederland N.V., d. Mizuho Corporate Bank Nederland N.V.)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-05-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: MUFG Bank (Europe) N.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: De Nederlandsche Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-09-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4, 5) oraz przewidzianych w sekcji A (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-09-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4, 5) oraz przewidzianych w sekcji A (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: NatWest Market N.V. (d. The Royal Bank of Schotland N.V., ABN AMRO Bank N.V.)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-09-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-12-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2. 3, 4, 5, 6) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: NIBC Bank

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-06-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8, 9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Norinchukin Bank Europe N.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: De Nederlandsche Bank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-06-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,6,7(7e) wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: SNS Property Finance B.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-07-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Van Lanschot Kempen N.V. (d. Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.) (d. Van Lanschot N.V.) (d.F. van Lanschot Bankiers N.V.)

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-12-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-10-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8) B ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Volksbank N.V.

Kraj pochodzenia: Holandia (Królestwo Niderlandów)

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Netherlands

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-02-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 12,13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Allied Irish Banks Plc

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 7) i B (4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 8, 9, 10) wg Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Anglo Irish Bank Corporation Limited (d. Anglo Irish Bank Corporation plc)→ zaprzestanie działalności z dniem 01.07.2011

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w sekcji B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank of America Europe DAC (d. Merrill Lynch International Bank Limited (d. Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited))

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-06-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank of Montreal Europe plc (d. Bank of Montreal Ireland plc)

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-07-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Barclays Bank Ireland PLC

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-02-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) wg Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-03-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Capmark Bank Europe plc (d. GMAC Commercial Mortgage Bank Europe plc) → zaprzestanie działalności z dniem 9 lipca 2009 r.

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Irish Financial Services Regulator Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-01-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Citibank Europe plc

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-09-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i sekcji B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Dell Bank International Designated Activity Company (d. Dell Bank International Ltd)

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-07-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Depfa ACS Bank -> zakończenie działalności z dniem 18 stycznia 2022 r.

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Depfa Bank plc → zaprzestanie działalności z dniem 10 czerwca 2022 r

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 3, 6, 7) i B (3, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3) i B (3, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Elavon Financial Services Designated Activity Company (d. Elavon Financial Services Limited)

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-12-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Governor and Company of the Bank of Ireland

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-02-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: J.P. Morgan Bank (Ireland) plc -> zakończenie działalności z dniem 22 stycznia 2022 r.

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-06-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: J.P. Morgan Bank Dublin Plc (d. Bear Stearns Bank Plc) → zaprzestanie działalności z dniem 30 czerwca 2014 r.

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-01-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: KBC Bank Ireland plc (d. IIB Bank Plc)

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) w sekcji B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Macquarie Bank Europe DAC

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-07-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 6, 7) i B (2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Rabobank Ireland Plc >zaprzestanie działalności z dniem 22 czerwca 2016 r.

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company (d. Scotiabank (Ireland) Limited)

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-12-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Ulster Bank Ireland Ltd

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Wells Fargo Bank International (d.Wachovia Bank International)

Kraj pochodzenia: Irlandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Central Bank of Ireland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-05-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-04-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: Arion banki hf

Kraj pochodzenia: Islandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Fjármálaeftirlitið

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-06-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.,

Nazwa instytucji kredytowej: Borgun hf.

Kraj pochodzenia: Islandia

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Iceland

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-12-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Kaupþing banki hf. (Kaupthing Bank hf.) → zaprzestanie działalności od października 2008 r.

Kraj pochodzenia: Islandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Fjármálaeftirlitið

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-07-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Landsbanki Íslands hf. → zaprzestanie działalności z dniem 11 kwietnia 2013 r.

Kraj pochodzenia: Islandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Fjármálaeftirlitið

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-11-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (5) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Valitor h.f.

Kraj pochodzenia: Islandia

Nazwa nadzoru macierzystego: Fjármálaeftirlitið

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-06-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-07-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 4, 5, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Frick & Co. AG

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-06-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-09-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-06-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-06-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,4,5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Havilland (Liechtenstein) AG

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-09-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3,4,5,6,7,8) i B (1,2,3,4,5,6,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bendura Bank AG (d. Valartis Bank (Liechtenstein) AG)

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-09-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7e, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-01-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) oraz w sekcji B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: Centrum Bank Ltd →zaprzestanie działalności z dniem 20 maja 2015 r.

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-04-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 7) i B (1, 2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: EFG Bank von Ernst AG

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-11-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 zgodnie z załącznikiem I Dyrektywy 2006/48/WE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2 ,3, 4, 5, 6) i B (1, 2, 3, 4 ,5, 6 ,7 ) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Kaiser Partner Privatbank AG

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-01-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.
Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2) i B (1, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1 ,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 10), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C ( 2, 4),
świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) i B (2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 3)
Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: LGT Bank AG (d.LGT Bank in Liechtenstein AG)

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Liechtensteinische Landesbank AG

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-01-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Mason Privatbank Liechtenstein AG (d.Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, d.Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG) → zaprzestanie działalności z dniem 15 marca 2021 r.

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-06-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Neue Bank AG

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-12-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: SIGMA Bank AG (d.Volksbank AG)

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-12-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Sora Bank AG (d. Bank Alpinum AG) → zaprzestanie działalności z dniem 07.03.2023 r.

Kraj pochodzenia: Liechtenstein

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanzmarktaufsicht

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-04-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: BluOr Bank AS

Kraj pochodzenia: Litwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Lithuania

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-06-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Revolut Bank UAB

Kraj pochodzenia: Litwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Lithuania

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-03-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-05-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-01-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4b, 4c, 4d, 4e, 4g, 4h), 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: Swedbank, AB

Kraj pochodzenia: Litwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Lithuania
ECB

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-07-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4c, 4d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: UAB SME Bank

Kraj pochodzenia: Litwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Lithuania

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-11-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4c,  wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: Agricultural Bank of China (Luxembourg) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-07-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 12, 13, wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Allfunds Bank International S.A. - > zaprzestanie działalności z dniem 15 grudnia 2021 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-03-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4a, 4b, 4c, 7a, 7b, 7e, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3,5) i B (1,4,5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: ANDBANK LUXEMBOURG S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-04-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 13  wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 7) i B (1, 2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banco BTG Pactual Luxembourg S.A. -> zaprzestanie działalności z dniem 27 grudnia 2018 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-03-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank GPB International S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-10-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidziana w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-04-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 11  wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Julius Baer Europe S.A. (Bank Julius Baer Luxembourg S.A.; d.Commerzbank International S.A.)

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 7) i B (1, 2, 3, 4, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7), usług i działalnośc przewidziana w sekcji A (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (8) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 7) i B (1, 2, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-07-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), usług i działalnośc przewidziana w sekcji B (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3 , 4) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (8) i usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 7) i B (1, 2, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank of Communications (Luxembourg) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-05-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4), a także w sekcji A (2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianch w sekcji C (2, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banking Circle S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-11-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4c, 4d, 4f), 7 (7b, 7c) wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3) i B (4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4) wg Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-05-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4c, 4d, 4f), 7 (7b, 7c), 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3) i B (4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) wg Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque de Luxembourg SA

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-02-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 6, ,7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. (d.Banque Degroof Luxembourg S.A.)

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-05-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4, 9, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque et Caisse d`Epargne de l`Etat

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12,13,14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (8) i B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Havilland S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-10-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-03-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 3, 4, 5, 6,) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Internationale à Luxembourg (d. Dexia Banque Interantionale à Luxembourg S.A. )

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-10-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-09-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Banque Transatlantique Luxembourg

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-08-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7 a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), usług i działalności przewidzianych w sekcji A (4, 5) i B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4), a także usług i działalności przewidzianych w sekcji B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: BGL BNP Paribas (d. BGL, d. Fortis Banque Luxembourg)

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-08-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-08-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 6, 8) i B (1, 2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 21.11.2022 r.

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4 d, 4e, 4 f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 6 ) oraz B (1, 2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A. (d. ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.) - zaprzestanie działalności z dniem 1 listopada 2018 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-05-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: CA Indosuez Wealth (Europe) (d. Crédit Agricole Luxembourg

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (8) i B (5,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Catella Bank S.A. ->zaprzestanie działalności z dniem 17 listopada 2021 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-08-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3,4,5,6,7,8) i B (1,2,3,4,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: China Construction Bank (Europe) S.A

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-05-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: China Merchants Bank (Europe) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-01-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 c, 6, 7b wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: CIBC Capital Markets (Europe) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-05-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3) i B (2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-05-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3) i B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz B (2, 3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10) oraz B (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Clearstream Fund Centre S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-02-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2, 4a, 4b, 4d, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych określonych
w sekcji C (1, 2, 3) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Crédit Suisse (Luxembourg) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-02-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-07-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Danske Bank International S.A.→ zaprzestanie działalności z dniem 22.11.2022 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-01-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-01-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-10-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE, wiadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Dresdner Bank Luxembourg S.A. → zaprzestanie działalności z dniem 1 kwietnia 2010 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-02-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nazwa instytucji kredytowej: East-West United Bank S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-10-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Edmond de Rothschild (Europe) (d. Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Banque Privee Edmond de Rothschild Europe))

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-11-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-05-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: EFG Bank (Luxembourg) s.a.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-07-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c 7d, 7e, 11, 12,14

Nazwa instytucji kredytowej: Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. (d. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A.) →zaprzestanie działalności z dniem 7 lutego 2019 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-07-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d,7e, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2) i sekcji B (1, 2, 4, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-07-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-04-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. → zaprzestanie działalności z dniem 10 grudnia 2014 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług przewidzianych w sekcji B (5,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: IKB International →zaprzestanie działalności z dniem 1 kwietnia 2011 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-10-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4a, 4b, 4c, 4e, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: ING Luxembourg S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Intesa Sanpaolo Wealth Management (d. Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A., Compagnie de Banque Privée)

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-01-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f,), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. -> zakończenie działalności z dniem 22 stycznia 2022 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-01-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-05-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 7b, 7e, 8, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4)

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-07-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) i B (1, 2, 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10) oraz w sekcji A (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 3) oraz w sekcji A (2, 3, 5) i B (1, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (7) oraz w sekcji B (1, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (6) oraz w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 10)

Nazwa instytucji kredytowej: Lombard Odier (Europe) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-12-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i świadczenia usług i działalności przewidzianych w Sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (5, 6, 7) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Mirabaud & Cie (Europe) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-04-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A 1, 2, 4, 5, 7) i sekcji B (1, 2, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 8), Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji B (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (1) załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-10-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7d, 7e, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidziane w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 6) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4) oraz A (2) i B (1) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (3) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Nord/LB Covered Finance Bank S.A. → zaprzestanie działalności z dniem 31 maja 2015 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-02-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (pkt,8) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji B (5,7) w odniesieniu do instrunentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (10) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (8,10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank (d. Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.)

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-01-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Northern Trust Global Services SE

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-02-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4c, 4d, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) i B (1, 2, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-06-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-07-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 5, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-01-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-03-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Quintet Private Bank (Europe) S.A. (d. KBL European Private Bankers S.A.)

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-03-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Rakuten Europe Bank S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 7b, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A → zaprzestanie działalności z dniem 31 grudnia 2010 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-05-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Skandinaviska Enskilda Banken S.A.→ zaprzestanie działalności z dniem 2 stycznia 2020 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-07-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Société Générale Financing and Distribution

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-06-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 7 (7c, 7d, 7e) wg załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Société Générale Luxembourg (d. Société Générale Bank & Trust)

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-02-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 13, wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9), a także świadczenia usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji B (4 i 5) w odniesieniu do instrumentów sekcji C(1, 2, 3, 4, 5) i świadczenia usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów sekcji C (5 i 8) Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Nazwa instytucji kredytowej: Svenksa Handelsbanken S.A. -> zaprzestanie działalności z dniem 1 stycznia 2014 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Swissquote Bank Europe S.A. (d. Internaxx Bank S.A.; d. TD Bank International S.A.)

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-07-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 12, 14 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: UBS (Luxembourg) S.A.→ zaprzestanie działalności z dniem 1 grudnia 2016 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-10-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcjach A (8) i B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5, 7, 8) i B (1, 2, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-12-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: UniCredit Luxembourg (d. HVB Banque Luxembourg S.A.) -> zaprzestanie działalności z dniem 20 lipca 2018 r.

Kraj pochodzenia: Luksemburg

Nazwa nadzoru macierzystego: Commision de Surveillance du Secteur Financier

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-04-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-07-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i sekcji B (1, 2, 3, 4, 5, 6,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: AS BlueOrange Bank (d. Baltikums Bank AS)

Kraj pochodzenia: Łotwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Latvia

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-03-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: AS "Privatbank" → zaprzestanie działalności z dniem 25.11.2022

Kraj pochodzenia: Łotwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial and Capital Market Commission

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-04-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: AS "Reģionālā investīciju banka"

Kraj pochodzenia: Łotwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Latvia

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-05-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: JSC "Citadele banka"

Kraj pochodzenia: Łotwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Latvia

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-02-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: JSC "Industra Bank" (d. JSC Meridian Trade Bank)

Kraj pochodzenia: Łotwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Latvia

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-08-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: JSC "Regionālā investīciju banka"

Kraj pochodzenia: Łotwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Latvia

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-12-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: JSC "Rietumu banka"

Kraj pochodzenia: Łotwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Latvia

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-09-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 7, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Signet Bank AS -> zaprzestanie działalności z dniem 19 lipca 2022 r.

Kraj pochodzenia: Łotwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial and Capital Market Commission

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-12-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU

Nazwa instytucji kredytowej: Signet Bank AS (d. AS Expobank)

Kraj pochodzenia: Łotwa

Nazwa nadzoru macierzystego: Bank of Latvia

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-06-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU

Nazwa instytucji kredytowej: AgriBank plc

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-07-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4c, 4d, 4e, 4f), 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e) wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank of Valletta p.l.c.

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-05-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: CommBank Europe Ltd ->zakończenie działalności z dniem 27 października 2021 r.

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-12-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Bank (Malta) Ltd → zaprzestanie działalności z dniem 28 czerwca 2016 r.

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-05-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: FIMBank plc

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-08-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: HSBC Bank Malta PLC   

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-06-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h) 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: HSBC Bank Malta plc -> zaprzestanie działalności z dniem 16 czerwca 2022 r.

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 5) i B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: IIG Bank (Malta) Ltd

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-07-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Investkredit International Bank plc ->zakończenie działalności z dniem 3 listopada 2014 r.

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: MeDirect Bank (Malta) plc (d. Mediterranean Bank plc)

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-02-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Multitude Bank plc (d. Ferratum Bank Ltd.; Ferratum Bank (Malta) Ltd.)

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-12-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Nemea Bank plc →zaprzestanie działalności z dniem 24 marca 2017 r.

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-12-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Novum Bank plc (d. Novum Bank Limited (d. VoiceCash Bank Limited))

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-06-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 7a, 7b wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-08-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Pilatus Bank plc ->zakończenie działalności z dniem 4 lipca 2018 r.

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-01-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Sparkasse Bank Malta plc

Kraj pochodzenia: Malta

Nazwa nadzoru macierzystego: Malta Financial Services Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-03-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4c, 4d), 6, 7 (7a, 7b, 7d, 7e), 8, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.  Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 5) i B (1, 2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz w sekcji A (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Aareal Bank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Aareal Hyp AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-07-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-01-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 7a, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft (d. B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-02-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4e, 4f, 6, 7a, 7c, 7d, 8, 9, 10, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 7) odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-04-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 6, 7 (7a,7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Baader Bank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-09-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5) i sekcji B (1, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 3, 4), a także usług przewidzianych w Sekcji A (6,7) i Sekcji B (3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych sekcji C (1) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Julius Bär Deutschland AG (d. Bank Julius Bär Europe AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-11-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. świadczenie usług przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i sekcji B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-05-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) i B (1, 2, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bayerische Landesbank (BayernLB)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-08-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Berlin Hyp AG (d. Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-03-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bethmann Bank AG -> zaprzestanie działalności z dniem 10 października 2022 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-11-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-09-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 5, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 5) i B (4, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10) oraz przewidzianych w sekcji B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bremer Kreditbank AG -> zaprzestanie działalności z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-01-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (2,4) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -> zaprzestanie działalności z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-07-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nazwa instytucji kredytowej: Citigroup Global Markets Europe AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-10-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) oraz B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Commerzbank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny/BaFin/Deutsche Bundesbank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-06-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-05-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-08-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE. Świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (Account Information Services) wg Załącznika I do Dyrektywy 2015/2366/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Credit Suisse (Deutschland) AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-10-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-04-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3), oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (4 i 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-09-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-02-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 4c, 4d, 6, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-10-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 4e, 4f wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: DB Privat- und Firmenkundenbank AG (d. Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG) → zaprzestanie działalności z dniem 15 maja 2020 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-07-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: DekaBank Deutsche Girozentrale

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-12-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE

Nazwa instytucji kredytowej: DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG → zaprzestanie działalności z dniem 29 czerwca 2009 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-11-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Bank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-07-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-11-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji B(7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C(5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Factoring Bank

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-09-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Hypothekenbank Ac - zaprzestanie działalności z dniem 30 czerwca 2021 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2 , 6, 7d, 7e, 10 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Oppenheim Family Office AG. (d. Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG&CO. KGaA)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-08-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 14 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE, Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 7) i B (1, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Pfandbriefbank AG (d. Hypo Real Estate Bank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-09-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Deutsche Postbank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-11-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Dresdner Bank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-07-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (8) i B (5 i 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: DVB Bank SE (d. DVB Bank AG) -> zaprzestanie działalności z dniem 11 sierpnia 2022 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-07-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: DZ Bank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-09-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5) i B (4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 4, 8) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) i usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3, 5, 7) i B (4, 5) do do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (2) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: DZ HYP AG (d. Deutsche Genossenschafts - Hypothekenbank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-05-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 7e, 8, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: DZB Bank GmbH

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-10-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: equinet AG -> zaprzestanie działaności z dniem 19 lipca 2019 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-07-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: EUROHYPO AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-06-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: FIDOR Bank Ag

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-05-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: flatexDEGIRO Bank AG (d. Flatex Bank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-03-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4c, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 7) oraz i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: Goldman Sachs Bank Europe SE (d. Goldman Sachs AG; d. Goldman, Sachs & Co. oHG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-05-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11,12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Grenke Bank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-09-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4a, 4b, 4e, wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE oraz 1,2,5 wg załącznika do Dyrektywy 2015/2366/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Hamburg Commercial Bank AG (d. HSH Nordbank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-06-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH (d. HSBC Trinkaus & Burkhardt AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7 (7a, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) wg Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Hypothekenbank in Essen AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-05-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Ikano Bank GmbH

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-10-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: IKB Deutsche Industriebank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-09-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE,

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-12-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE, Świadczenie usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcjach B (pkt 3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4, 8, 10). Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-08-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE, Świadczenie usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcjci A(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4, 8, 10). Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: ING-DiBa AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-10-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: J.P. Morgan SE (d. J.P. Morgan AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-02-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3,4,5,6,7) i B (1,2,3,4,5,6,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-03-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 7a, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcjach A (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10). Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: KfW IPEX-Bank GmbH

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Korea Exchange Bank (Deutschland) AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 9, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Landesbank Baden-Württemberg

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-04-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-05-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 5, 9, 11, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-10-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Landesbank Berlin AG →zaprzestanie działalności z dniem 6 marca 2017

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-03-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-11-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Landesbank Saar

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-09-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Landesbank Sachsen - Girozentrale

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-05-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-05-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: LRP Landesbank Rheinland-Pfalz

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-01-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6, 7a, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Deutsche Bundesbank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-10-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f), 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Morgan Stanley Europe SE

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-09-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3,5,6,7) oraz B(2,3,4,5,6,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Münchener Hypothekenbank eG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Europejski Bank Centralny/Deutsche Bubdesbank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-04-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7 (Trading for own account or for account of customers in any of the following:) 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: N26 Bank AG (N26 Bank GmbH)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-06-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-08-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: NATIXIS Pfandbriefbank

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-12-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,8, 9, 10 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3, 6) i B (2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: net-m privatbank 1891 AG (d. Bankverein Werther Aktiengesellschaft) – zaprzestanie działalności z dniem 25 marca 2022 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-04-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-04-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 4, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: NIBC Bank Deutschland AG → zaprzestanie działalności z dniem 01.11.2020 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-02-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Norddeutsche Landesbank Girozentrale

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-07-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-02-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: Norisbank GmbH

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-05-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: NRW.BANK

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-06-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: ODDO BHF Corporates & Markets AG (d. ODDO Seydler Bank AG, Close Brothers Seydler Bank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-10-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 6, 7) i B (3, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: ODDO BHF SE (ODDO BHF AG, BHF-Bank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-01-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Oldenburgische Landesbank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Deutsche Bundesbank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-02-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2) i B (1) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4) oraz A (2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (2) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE

Nazwa instytucji kredytowej: PEAC (Germany) GmbH

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Deutsche Bundesbank/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-04-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 3 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-03-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Portigon AG (d. WestLB AG) → zaprzestanie działalności z dniem 04.11.2021 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-11-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Raisin Bank AG (d. MHB Bank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Deutsche Bundesbank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-02-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-07-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Readybank AG →zaprzestanie działalności z dniem 13 listopada 2012 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-09-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (6, 7) i B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (6) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 6, 7) i B (3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-10-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Shinhan Bank Europe GmbH

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Deutsche Bundesbank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-07-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7b wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-10-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4d, 4f), 6, 7 (7b) wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: Siemens Bank GmbH

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-03-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: SMBC Bank EU AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Deutsche Bundesbank/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-11-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3) i B (2, 3, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE; oraz w sekcji A (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4); oraz w sekcji A (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (2); oraz w sekcji A (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2); oraz w sekcji B (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (2)

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-04-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE; oraz w sekcji B (2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

Nazwa instytucji kredytowej: Solaris SE (d. Solarisbank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-05-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-11-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7e, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Standard Chartered Bank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Deutsche Bundesbank/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-02-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-04-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  oraz i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: State Street Bank International GmbH (d. State Street Bank GmbH)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-04-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Stifel Europe Bank AG (d. MainFirst Bank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Deutsche Bundesbank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-03-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (3, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-08-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 7a, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (3, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Sutor Bank GmbH (d. Max Heinrich Sutor oHG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-09-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4, 7a, 7d, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) i B (1, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: TARGO Commercial Finance AG (d. Heller Bank AG) → zaprzestanie działalności z dniem 31.07.2018 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-09-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: UBS Europe SE (d. UBS Deutschland AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-02-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-10-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3,4,5,6,7) oraz w sekcji B (1,2,3,4,5,6,7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: UBS Wealth Management AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-06-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: UniCredit Bank AG (d. Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG)

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-11-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-01-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 7c, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-11-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-08-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Varengold Bank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-06-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-04-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-11-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4c, 4d, 4e, 4g, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE oraz 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5, 7, 8 wg załącznika do Dyrektywy 2015/2366/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Volksbank in der Ortenau eG (d. Volksbank Offenburh eG) → zaprzestanie działalności z dniem 02.11.2020 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-10-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Volkswagen Bank GmbH

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-06-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: VTB Bank (Europe) SE

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Deutsche Bundesbank

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-11-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4c, 4d, 4e, 4f, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3) i B (1,4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Westdeutsche Immobilienbank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-07-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Wirecard Bank AG (subsequently renamed to WDB Abwicklungs AG) -> zaprzestanie działalności z dniem 10 grudnia 2021 r.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin/Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-01-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Woori Bank Europe GmbH

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-11-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Württembergische Hypothekenbank AG

Kraj pochodzenia: Niemcy

Nazwa nadzoru macierzystego: BaFin

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Contopronto AS (instytucja pieniądza elektronicznego) - zakończenie działalności w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Kraj pochodzenia: Norwegia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-01-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: DnB NOR Bank ASA

Kraj pochodzenia: Norwegia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-08-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: (dot. fińskiego oddziału) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: (dot. brytyjskiego oddziału) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (8) i B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-09-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-12-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Maritime & Merchant Bank ASA

Kraj pochodzenia: Norwegia

Nazwa nadzoru macierzystego: Financial Supervisory Authority of Norway

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-03-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7d wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Optin Bank ASA -> zakończenie działalności z dniem 23 czerwca 2021

Kraj pochodzenia: Norwegia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-11-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Sparebank 1 SR-Bank ASA

Kraj pochodzenia: Norwegia

Nazwa nadzoru macierzystego: Finanstilsynet

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2022-08-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (7)  oraz B (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banco ActivoBank S.A.

Kraj pochodzenia: Portugalia

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-12-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidziana w sekcji A (1) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 5, 9, 10) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1,2,3) oraz A(2) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (3) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banco Atlântico Europa, S.A.

Kraj pochodzenia: Portugalia

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Portugal

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-01-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banco L.J. Carregosa S.A.

Kraj pochodzenia: Portugalia

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Portugal

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-08-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d), 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1,2,3,4,5) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,9,10), usług i działalności przewidzianych w sekcji A (6,7) i B (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2), a także świadczenie usług przewidzianych w sekcji B (3,5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych dla instrumentów finansowych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE.

Nazwa instytucji kredytowej: Caixa Geral de Depósitos, S.A. (d.Caixa Leasing e Factoring - Instituição Financeira de Crédito, SA)

Kraj pochodzenia: Portugalia

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-02-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Itaú BBA Europe S.A.

Kraj pochodzenia: Portugalia

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Portugal

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-03-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7,) i B ( 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 8, 9, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Unicre - Instituiҫão Financeira de Crédito, S.A. (Unicre - Instituicao Financeira de Credito, S.A.)

Kraj pochodzenia: Portugalia

Nazwa nadzoru macierzystego: Banco de Portugal

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2014-04-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banca Comercială Romănă S.A. (Banca Comerciala Romana)

Kraj pochodzenia: Rumunia

Nazwa nadzoru macierzystego: National Bank of Romania

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-09-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Československá obchodná banka, a.s.

Kraj pochodzenia: Słowacja

Nazwa nadzoru macierzystego: Národná banka Slovenska/EBC

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-12-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2,3,4 (4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h),5,6,7 (7a,7b,7c,7d,7e),8,9,10,11,12,13,14,15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidziana w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Tatra banka a.s.

Kraj pochodzenia: Słowacja

Nazwa nadzoru macierzystego: Europejski Bank Centralny/Narodna banka Slovenska

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-07-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e) Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Aktiebolaget Svensk Exportkredit

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-06-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: Avida Finans AB (publ)

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-12-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Collector Bank AB (d. Collector Credit AB)

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-04-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Diners Club Nordic AB - > zaprzestanie działalności z dniem 31 stycznia 2019 r.

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-08-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Eurocard AB - > zaprzestanie działalności z dniem 31 stycznia 2019 r.

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-10-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Hoist Finance AB (publ)

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-05-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: HQBank AB - > zaprzestanie działalności z dniem 30 września 2010 r.

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-08-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Ikano Bank AB (publ)

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-10-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Klarna Bank AB

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-04-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 7b, 7d, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-09-18

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 7 (7b, 7d), 8, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej oraz Świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunkach wg Dyrektywy 2015/2366UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Nordea Bank AB (publ) - > zaprzestanie działalności z dniem 30 września 2018 r.

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-07-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Nordnet Bank AB→ zaprzestanie działalności z dniem 8 kwietnia 2016 r.

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-12-21

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Pareto Securities AB

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-04-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE

Nazwa instytucji kredytowej: PayEx Sverige AB

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-07-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: SEB Kort Bank AB

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-01-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 (4b, 4d, 4e) wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-01-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-09-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3) i B (4, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-08-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (2, 3) i B (4, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-03-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5) i B (1, 4, 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-12-12
Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 8, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (4) i B (1,2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Svea Bank AB (d. Amfa Finans AB) -> zaprzestanie działalności z dniem 14 sierpnia 2019 r.

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-02-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Svenska Handelsbanken AB

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2021-09-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Swedbank AB (d. Swedbank Card Services AB)

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-07-11

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-06-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (7) i B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: TF Bank AB

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-03-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Toyota Material Handling Europe Rental AB

Kraj pochodzenia: Szwecja

Nazwa nadzoru macierzystego: Finansinspektionen

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-04-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 3 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank of China (CEE) Zrt. ( d.Bank of China (Hungaria) Zrt.)

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2013-07-15

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Budapest Bank Zrt. (d. Budapest Bank Rt.)

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-07-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-05-23

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: CIB Bank Zrt. (d. Central – European International Bank Ltd.)

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-04-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Commerzbank Zrt. → zaprzestanie działalności z dniem 21.12.2022 r.

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-08-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-02-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (1, 2, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2023-05-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 7e, 8 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5, 6,7) i B (1, 2, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) oraz świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 10) wg Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: GRÁNIT Bank Zrt. (d. WestLB Hungaria Bank Rt.) -> zaprzestanie działalności z dniem 20 maja 2010 r.

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-06-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: KDB Bank Európa Zrt. (d. KDB Bank (Magyarország) Zrt.)

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-11-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/EU.

Nazwa instytucji kredytowej: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (K&H Bank Zrt.)

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-06-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: MagNet Bank Zrt.→ zaprzestanie działalności z dniem 1 stycznia 2018 r.

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-11-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: MKB Bank Nyrt. (d. Hungarian Foreign Trade Bank Ltd.)

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-10-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: OTP Bank Nyrt. (Bank)

Kraj pochodzenia: Węgry

Nazwa nadzoru macierzystego: The Central Bank of Hungary

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2015-05-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2020-11-25

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidziana w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Abbey National Treasury Services Plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-09-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Alliance&Leicester plc (instytucja pieniądza elektronicznego) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: ANZ Bank (Europe) Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-03-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (pkt 1, 2, 5, 6, 7) i B (pkt 2, 3, 4, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: APS Financial Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-08-03

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Arbuthnot Lathm & Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-08-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Banc of America Securities Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2012-06-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank Leumi (UK) plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-08-29

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7b, 7c wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank of China (UK) Ltd (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-01-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2) i B (4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), sekcji A (3) i sekcji B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9), sekcji A (6, 7) i B (2) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2) oraz sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7) wg Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Bank of London & The Middle East Plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-27

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Bank of Scotland Plc (d. The Governor and Company of the Bank of Scotland) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-01-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6,(7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/W

Nazwa instytucji kredytowej: Barclays Bank Plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-09-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-03-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (8) i B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-12-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Barclays Bank UK plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-03-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) i B (1, 2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 3) i B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: BMCE Bank International plc (d. MediCapital Bank plc) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-20

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Brown Shipley & Co Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2017-08-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 4, 5) i B (1, 2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: China Construction Bank (London) limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-12-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenia usług oraz wykonywania działalności przewidzianych w sekcji A (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10) i sekcji B (pkt 5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: CIBC World Markets Plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-07-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7d, 7e, 8, 9

Nazwa instytucji kredytowej: CIT Bank Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-04-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7d, 7e, 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Citadel Commerce UK Ltd (instytucja pieniądza elektronicznego) → zaprzestanie działalności z dniem 4 marca 2009 r.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Citibank International Plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-08-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7d, 7e, 8, 9

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-09-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w sekcji B (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Citibank UK Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2019-07-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4a, 4c, 4d, 4e, 4f, 5, 7a, 7e, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 5) i B (1, 2, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Click&Buy (Europe) Ltd (instytucja pieniądza elektronicznego) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-07

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Close Brothers Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-02-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Coutts & Company (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-07-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-01

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1) i B (4, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Coventry Building Society → zaprzestanie działalności z dniem 28 listopada 2018 r.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-09-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Credit Suisse (UK) Limted (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-08-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Credit Suisse International (d. Credit Suisse First Boston International) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-06-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-06

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług i działalności przewidzianych w sekcji A (8) i B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-04-16

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Dresdner Kleinwort Limited (d. Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited) → zaprzestanie działalności z dniem 28 września 2010 r.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-05-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4)

Nazwa instytucji kredytowej: EFG Private Bank Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-11-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Euronet Payments & Card Services LTD (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-10-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Europe Arab Bank plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-08-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: European Finance House Ltd (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-06-26

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: European Islamic Investment Bank Plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: FirePay UK Ltd (instytucja pieniądza elektronicznego) → zaprzestanie działalności z dniem 2 czerwca 2008 r.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-03-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: G-T-P Financial Services Ltd (instytucja pieniądza elektronicznego) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-03-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Goldman Sachs International Bank (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-06-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-10-05

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5) i B (2, 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2) oraz usług przewidzianych w sekcji B (6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2010-05-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-02-19

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (8) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Google Payment Limited (instytucja pieniądza elektronicznego) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-04-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Gulf International Bank (UK) Ldt (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-12-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: HBOS Treasury Services Plc → zaprzestanie działalności z dniem 24 września 2007 r.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2005-01-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: HSBC Bank Plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-05-17

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4)

Nazwa instytucji kredytowej: HSBC Private Bank (UK) Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-02-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-11-02

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4)

Nazwa instytucji kredytowej: ICBC Standard Bank plc (d. Standard Bank Plc.; d. Standard Bank London Limited) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2009-05-04

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: ICICI Bank UK Plc (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-02-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: Investec Bank Plc (d. Investec Bank (UK) Limited) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-03-30

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-07-12

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-10-24

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) i B (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 6, 7, 8, 9, 10) oraz usług przewidzianych w sekcji A (8) i B (5, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: Ivobank Limited → zaprzestanie działalności z dniem 18 grudnia 2009 r.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-04-09

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 4, 5 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: J.P. Morgan Europe Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-05-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Nazwa instytucji kredytowej: J.P. Morgan International Bank Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2004-05-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2006-12-22

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE.

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2007-09-10

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 11, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 4, 5) i B (1, 2, 3, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 8, 9, 10), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji B (5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4) oraz usług przewidzianych w sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (5, 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Nazwa instytucji kredytowej: J.P. Morgan Securities plc. (d. J.P. Morgan Securities Ltd) (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2011-06-14

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11,12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług oraz wykonywanie działalności przewidzianych w Sekcji A (pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Sekcji A (pkt 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4), oraz Sekcji B (pkt 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 5, 6, 7 , 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-01-28

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4a, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11,12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług oraz wykonywanie działalności przewidzianych w Sekcji A (pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7) i B (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Sekcji A (pkt 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 1, 2, 3, 4), oraz Sekcji B (pkt 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 5, 6, 7 , 10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2016-08-31

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: 1, 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9, 11,12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług oraz wykonywanie działalności przewidzianych w Sekcji A (1,2,3,5,6,7) i B (1,2,3,4,5,6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), Sekcji A (4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (1,2,3,4), oraz Sekcji B (7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (5,6,7,10) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE

Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego: 2018-02-08

Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji: Świadczenie usług oraz wykonywanie działalności przewidzianych w Sekcji A (pkt 1, 2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (pkt 11) Załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

Nazwa instytucji kredytowej: Kaupthing Singer & Friedlander Limited (Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym brytyjskie instytucje kredytowe uprawnione były do świadczenia usług na rynku finansowym UE, korzystając z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.)

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Nazwa nadzoru macierzystego: Prudential Regulation Authority

Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego: 2008-05-13

Zakres przedmiotowy notyfikacji: 1, 2, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 3, 5) i B (2, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 4, 5, 9), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (3, 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (3), świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (6, 7) i B (3, 4, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1) oraz usług przewidzianych w sekcji B ( 4) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (4, 9) Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE