Usługi inwestycyjne, nadzór nad obrotem instrumentami finansowymi (MiFID)

data aktualizacji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 (tzw. MiFID II)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (MIFIR)