Wypełnianie obowiązków informacyjnych do UKNF przez depozytariuszy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Podmioty pełniące funkcję depozytariuszy funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych przekazują do Komisji dane sprawozdawcze wynikające z przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

W celu umożliwienia sprawnego i terminowego realizowania obowiązków informacyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje informacje dotyczące przekazywania danych sprawozdawczych.