Informacje dotyczące egzaminów na maklerów papierów wartościowych

data aktualizacji

AKTUALNOŚCI  

Termin najbliższego egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz egzaminu uzupełniającego został wyznaczony na 27 marca 2022 r.

WNIOSKI należy składać:
w siedzibie Urzędu - ul. Piękna 20 lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny Urzędu: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419

OPŁATĘ EGZAMINACYJNĄ, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  70 1010 0068 6800 0000 0000 0003 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  86 1010 0068 6800 0000 0000 0006 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
3) 200 zł w przypadku sprawdzianu umiejętności należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  32 1010 0068 6800 0000 0000 0008 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 25.03.2018”.

ZAKRES TEMATYCZNY obowiązujący na egzaminie na maklerów papierów wartościowych, egzaminie uzupełniającym i sprawdzianie umiejętności jest określony w Komunikatach Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych, egzaminu uzupełniającego i sprawdzianu umiejętności, które są publikowane w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-48-38
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA

  • Komunikat nr 4/2021 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego
  • Komunikat nr 3/2021 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych i terminu egzaminu uzupełniającego
  • Zarządzenie nr 84/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych
  • Zarządzenie nr 83/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych 
  • Zarządzenie nr 18/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów WartościowychRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Dz.U. Nr 187, poz. 1453)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721)