Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-44-17
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy informuje, że kolejny egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 16-17 października 2023 r.

Więcej informacji na temat październikowego egzaminu tutaj (plik PDF).

Wykaz zalecanej literatury oraz aktów prawnych odpowiadających zakresowi obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego – obowiązuje od egzaminów organizowanych po 03.09.2022 (plik PDF)

Akty prawne: 

Skład Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy:

  • Prof. dr hab. Łukasz Delong - Przewodniczący Komisji
  • Dr hab. Wojciech Otto, Prof. UW - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Dr Patrycja Grzelońska - Sekretarz Komisji
  • Dr Paweł Lizak - członek Komisji
  • Dr hab. Paweł Lorek - członek Komisji
  • Dr Adam Pasternak-Winiarski - członek Komisji
  • Dr hab. Mariusz Próchniak, Prof. SGH - członek Komisji
  • Mgr Andrzej Rowiński, CIA, ACCA Affiliate - członek Komisji
  • Mgr Izabela Sykulska, Biegły Rewident - członek Komisji
  • Dr hab. Stanisław Wanat, Prof. UEK - członek Komisji
Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002