Metodyka BION dla domów maklerskich

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prezentuje zaktualizowaną Metodykę BION dla domów maklerskich. Dokument ten w szczególności przedstawia kryteria i metody stosowane w procesie badania i oceny nadzorczej domów maklerskich.

Ponadto poniżej zamieszczone są również Aneksy do Metodyki BION, w których przedstawiono szczególne zasady przeprowadzenia procesu badania i oceny nadzorczej w 2020 oraz w 2021 roku.