Metodyka BION dla domów maklerskich

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prezentuje zaktualizowaną Metodykę BION dla domów maklerskich. Dokument ten w szczególności przedstawia kryteria i metody stosowane w procesie badania i oceny nadzorczej domów maklerskich w 2023 r.

Ponadto poniżej zamieszczone są również Metodyka BION dla domów maklerskich z 2020 r. oraz 2022 r. oraz Aneksy przedstawiające szczególne zasady przeprowadzania BION w latach 2020 i 2021.