Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi (mortgage lending)

data aktualizacji

Akty obowiązujące

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 

Projekty
Wniosek dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi 
Dokumenty powiązane
Ocena wpływu (impact assessment
Raport dotyczący kosztów i korzyści utrzymywania różnej polityki kredytowej