Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi (mortgage lending)

data aktualizacji 05 czerwca 2017

Akty obowiązujące

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Projekty

Wniosek dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Dokumenty powiązane

Ocena wpływu (impact assessment)

icon_doc_pdf_small wersja angielska

Raport dotyczący kosztów i korzyści utrzymywania różnej polityki kredytowej

icon_doc_pdf_smallwersja angielska