Systemy emerytalne

data aktualizacji 05 czerwca 2017

Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 643/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do zgłaszania krajowych przepisów o charakterze ostrożnościowym dotyczących obszaru pracowniczych programów emerytalnych zgodnie z dyrektywą 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tekst mający znaczenie dla EOG

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska