Rozrachunek transakcji oraz centralny depozyt papierów wartościowych

data aktualizacji 05 czerwca 2017

Projekty

Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz zmieniające dyrektywę 98/26/WE

icon_doc_pdf_smallwersja polska
icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Akty obowiązujące

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Dokumenty powiązane

2009/768/WE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

2009/338/WE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Projektu TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (EBC/2009/6)

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

2007/601/WE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-EBC (EBC/2007/7)
TARGET2 - transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska


Analizy i sprawozdania

Rekomendacje CESR dotyczące systemu rozrachunku papierów wartościowych oraz centralnych kontrpartnerów (czerwiec 2009 r.)
icon_doc_pdf_smallwersja angielska