Publiczne konsultacje

data aktualizacji 01 czerwca 2017

ESMA, EIOPA oraz EBA prowadzą otwarte, publiczne konsultacje – Open Hearings w zakresie opracowywanych przez siebie opinii i projektów.


Z reguły mają one formę zamieszczania w publicznie dostępnej części serwisu internetowego europejskiego urzędu nadzoru poddawanych konsultacjom projektów, a następnie oczekiwania na komentarze, które zainteresowane podmioty mogą przesyłać w określonym terminie. Komentarze te zostają później przedstawione członkom ESMA, EIOPA oraz EBA i w miarę możliwości uwzględniane w ostatecznych wersjach dokumentów.


Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji oraz chętne do udzielenia odpowiedzi na zawarte w przedmiotowych dokumentach pytania zapraszamy na strony: