Kolegium nadzorcze CCP

data aktualizacji

KNF zarządza ustanowionym kolegium nadzorczym do spraw CCP. Aktualnie w skład kolegium wchodzą:

a) Komisja Nadzoru Finansowego
b) Narodowy Bank Polski
c) Europejski Bank Centralny
d) ESMA
e) AMF
f) De Nederlandsche Bank