Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2020 r. w ramach posiedzenia zdalnego

data aktualizacji

W posiedzeniu udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 1
 • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Komisji z głosem doradczym:

 • Piotr Tomaszewski – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Tomasz Chróstny – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

1.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego (bank przejmujący) z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój (banki przejmowane).

Połączenie odbywa się za zgodą trzech Banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe. Wszystkie ww. Banki są uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Organy statutowe łączących się Banków zidentyfikowały najważniejsze szanse i bariery dalszego rozwoju poszczególnych Banków. W wyniku tej analizy, zostały podjęte działania w kierunku połączenia, którego celem jest utworzenie wspólnej instytucji bankowej. Połączony Bank pozostanie wiarygodnym i bezpiecznym partnerem dla dotychczasowych udziałowców i klientów. W wyniku połączenia powstanie instytucja, która dzięki wykorzystaniu wzajemnego know-how oraz efektu synergii, zdolna będzie zaoferować właściwie skomponowany – nowoczesny i odpowiadający potrzebom klientów, wachlarz usług bankowych, po konkurencyjnych cenach. Jednocześnie, Bank będzie kontynuował  usprawnianie metod zarządzania, w celu stałego podnoszenia efektywności wykorzystania lokalnych środków finansowych.

W sytuacji postępującego rozwoju nowoczesnych technologii oraz wzrostu oczekiwań klientów dotyczących udostępniania przez banki coraz nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań w tym zakresie, a także w obliczu rosnących wymagań stawianych bankom, w szczególności w zakresie ekonomicznym, technologicznym, jak i regulacyjnym, Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje z uznaniem inicjatywy łączeniowe banków spółdzielczych, skutkujące tworzeniem silnych i bezpiecznych podmiotów. Łączenia banków spółdzielczych pozwalają na zapewnienie pełnej palety usług klientom oraz utrzymanie silnej pozycji rynkowej przez instytucje bankowe zdolne sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.

2.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na utworzenie przez Bank Millennium SA banku w formie spółki akcyjnej pod firmą: „Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” oraz jednocześnie zatwierdziła przedłożony przez Założyciela projekt statutu Banku.

Komisja zatwierdziła następujący skład pierwszego zarządu Banku:

 • Agata Chrzanowska – Prezes Zarządu,
 • Adam Berent – Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
 • Artur Kulesza – Członek Zarządu. 

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Poznaniak” (kasa przejmująca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową „Beskidy” (kasa przejmowana).

Połączenie odbywa się za zgodą obu kas wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.
_______________
1J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 i 3 komunikatu