Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

data aktualizacji 26 czerwca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego certyfikatów inwestycyjnych serii A i B (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie).