Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Wyniki PKO Banku Polskiego w europejskich testach stresu

Data aktualizacji:

Informujemy, że dostępne są wyniki europejskich testów warunków skrajnych (stress tests) zainicjowanych i koordynowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA). W badaniu EBA jako jedyny bank z Polski uczestniczył bezpośrednio PKO Bank Polski SA.

PDF Icon-WLASCIWAWyniki europejskich stress testów
PDF Icon-WLASCIWAWyniki PKO Banku Polskiego

Tegoroczne badanie przeprowadzono na próbie 51 europejskich banków, obejmujących łącznie 70% aktywów bankowych w Unii Europejskiej. Testy warunków skrajnych są narzędziem nadzorczym, nie są natomiast prognozą. Celem testów stresu jest zbadanie, jak mogłaby się kształtować pozycja kapitałowa banków do 2018 roku, w scenariuszu podstawowym, tj. opartym na najbardziej prawdopodobnych parametrach makroekonomicznych otoczenia rynkowego, oraz w scenariuszu negatywnym, tj. opartym na teoretycznych i mało prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych. Badanie oparto na jednolitej unijnej metodyce, na podstawie arkuszy sprawozdawczych zawierających skonsolidowane dane na koniec 2015 roku. Więcej informacji o testach stresu dostępnych jest na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).


Sytuacja polskiego systemu bankowego


Polski system finansowy pozostaje jednym z najbardziej stabilnych w Europie, a sektor bankowy jest jego głównym filarem. Zysk netto sektora bankowego po pierwszych trzech miesiącach br. wyniósł 3,2 mld zł. Od początku roku fundusze własne banków zwiększyły się o 3,8%, tj. do 165,1 mld zł. Wzrósł także poziom średniego współczynnika wypłacalności – do 17,1% na koniec marca br. Udział w aktywach sektora banków ze współczynnikiem TCR wyższym niż 12% wynosi 98,3% aktywów sektora banków krajowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych. Ponadto, wszystkie banki spełniały obowiązującą normę płynności LCR.

PDF Icon-WLASCIWA Raport KNF o sytuacji banków w I kw. 2016 r.

 

Do pobrania

Wyniki PKO Banku Polskiego w europejskich testach stresu

plik .pdf, 213,5kB
Pobierz