Informacja ws. Krajowego Funduszu Gwarancyjnego

data aktualizacji

W związku z pojawiającymi się licznymi zapytaniami dotyczącymi działalności podmiotu Krajowy Fundusz Gwarancyjny SA informujemy, że podmiot o nazwie „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” zarejestrowany w Rejestrze Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez KNF jako instytucja pożyczkowa pod nazwą KFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (RIP000484), nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego

Podmiot ten na swojej stronie internetowej, na której przedstawia się jako „właściciel Emitenta OBLIGACJI SPOŁECZNYCH” w sposób nieuprawniony i bez zgody UKNF posługuje się logotypem Komisji Nadzoru Finansowego.

obligacje-spoleczne    


kfg