Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

UKNF ostrzega przed próbami nakłaniania klientów do zmiany lub wypowiedzenia umów ubezpieczenia z UFK

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) otrzymuje sygnały o próbach nakłonienia klientów posiadających umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (umowy ubezpieczenia z UFK) do zmiany lub wypowiedzenia tych umów. 

Podmioty podejmujące takie próby powołują się na wydaną 15 lipca 2021 r. przez KNF decyzję dotyczącą zakazów wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia z UFK (decyzja dotycząca interwencji produktowej). Sugerują przy tym, że konieczność zmiany lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z UFK wynika z treści tej decyzji. 

UKNF zwraca uwagę, że decyzja dotycząca interwencji produktowej nie ma wpływu na umowy ubezpieczenia z UFK zawarte do 31 grudnia 2021 r. W związku z tym powoływanie się wyłącznie na tę decyzję, w celu nakłonienia klienta do zmiany lub wypowiedzenia tych umów, jest nieuzasadnione.

Należy pamiętać, mając w szczególności na uwadze długoterminowy charakter umów ubezpieczenia z UFK, że decyzja o zmianie takiej umowy lub jej zakończeniu może skutkować utratą zainwestowanych środków lub potencjalnych zysków wynikających z tej umowy i powinna być przemyślana przez klienta, a warunki nowo oferowanej umowy szczegółowo przeanalizowane.

Do pobrania

UKNF ostrzega przed próbami nakłaniania klientów do zmiany lub wypowiedzenia umów ubezpieczenia z UFK

plik .pdf, 402kB
Pobierz