Informacja o ogłoszeniu upadłości duńskiego zakładu ubezpieczeń Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (dawniej Gefion Insurance A/S)

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet) poinformował o postawieniu Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (poprzednio: Gefion Insurance A/S) przez Sąd Morski i Gospodarczy (the Maritime and Commercial High Court) w stan upadłości. 

Pełną treść komunikatu (w języku angielskim) można znaleźć na stronie internetowej Duńskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet): https://www.dfsa.dk/News/Press-releases/2021/GEfion_bankrupt_070621.

Dodatkowe informacje (w języku angielskim) można również uzyskać na stronie internetowej masy upadłościowej Gefion Insurance A/S: www.gefioninsurance.com.

Kontakt do syndyka masy upadłościowej Gefion: gefion@poulschmith.dk

UKNF informuje, że Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet) uruchomił linię telefoniczną (+45) 41 93 35 00 dla zapytań dotyczących upadłości Gefion. Infolinia będzie czynna w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 14.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Duński Urząd Nadzoru Finansowego przygotował również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się w sytuacji upadłości (https://www.dfsa.dk/News/Press-releases/2021/GEfion_bankrupt_070621). Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi w języku polskim.

UKNF pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Duńskim Urzędem Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet).


Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości Gefion Finans A/S

 1. Czym jest Gefion i co się stało?
  Gefion był duńskim towarzystwem ubezpieczeniowym, które działało w Danii i było upoważnione do prowadzenia działalności na terenie UE za pośrednictwem agentów i brokerów. W dniu 24 czerwca 2020 r. Duński Urząd Nadzoru Finansowego cofnął spółce licencję jako towarzystwu ubezpieczeniowemu. W dniu 13 lipca 2020 r. Gefion został postawiony w stan likwidacji (wypłacalny). Adwokat Troels Askerud i adwokat Søren Aamann Jensen zostali wyznaczeni przez Walne Zgromadzenie na likwidatorów. W dniu 7 czerwca 2021 r. Sąd Morski i Gospodarczy ogłosił upadłość Gefion.

 2. Mam roszczenie, co powinienem zrobić?
  Jeżeli roszczenie zostało już zgłoszone do Gefion, nie musisz podejmować żadnych dalszych działań. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej masy upadłościowej www.gefioninsurance.com.

 3. Zgłosiłem szkodę do Gefion przed upadłością firmy. Co powinienem teraz zrobić?
  Nie musisz nic więcej robić. Twoje roszczenie będzie rozpatrywane przez masę upadłościową, por. pytanie 2 powyżej.

 4. Czy moja polisa jest nadal ważna?
  Tak, polisa jest nadal ważna. Upadłość daje Ci prawo do natychmiastowego anulowania polisy, a polisa jest automatycznie anulowana 3 miesiące po opublikowaniu informacji o upadłości w Statstidende. Zachęcamy do anulowania polisy i zakupu nowej w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, jeśli to możliwe.

 5. Opłaciłem składkę za cały rok, czy otrzymam zwrot części składki?
  Możesz złożyć wniosek o zwrot składki do masy upadłościowej. 

 6. Skąd mam wiedzieć, czy jestem ubezpieczony przez Gefion?
  Nazwa firmy ubezpieczeniowej znajduje się w warunkach polisy ubezpieczeniowej.

 7. Jestem ubezpieczony w Gefion, co powinienem teraz zrobić?
  Syndyk masy upadłościowej skontaktuje się z Tobą, aby poinstruować Cię i poinformować, jak masz postępować, jeśli chcesz zgłosić lub dochodzić swoich roszczeń. Jeśli masz jakiekolwiek pytania do syndyka, informacje znajdziesz na stronie www.gefioninsurance.com
 8. Co mogę zrobić, jeśli mam dalsze pytania?
  Z syndykami masy upadłościowej można się skontaktować za pomocą e-maila: gefion@poulschmith.dk. Duński Urząd Nadzoru Finansowego uruchomił specjalną linię (+45) 41 93 35 00 dla zapytań dotyczących upadłości Gefion. Infolinia będzie czynna w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 14.00 czasu środkowoeuropejskiego.