Komunikat ws. działań nadzorczych duńskiego organu nadzoru finansowego wobec Gefion Insurance A/S

data aktualizacji 30 czerwca 2020

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 r. duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) cofnął zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Gefion Insurance A/S (data publikacji informacji przez Finanstilsynet – 29 czerwca 2020 r.)

Finanstilsynet odmówił również wyrażenia zgody na przedłużenie o trzy miesiące okresu na wykonanie planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (recovery plan) przez Gefion Insurance A/S. Duński organ nadzoru ocenił, że wniosek Gefion Insurance A/S nie zawiera wystarczających dowodów wskazujących na możliwość pokrycia przez Gefion Insurance A/S kapitałowego wymogu wypłacalności, nawet w przypadku przedłużenia okresu na wykonanie planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych. 

Pełną treść komunikatu duńskiego organu nadzoru finansowego można znaleźć (w języku angielskim) na stronie internetowej: https://www.dfsa.dk/News/Press-releases/2020/Gefion20062020_eng 

W tym samym miejscu można znaleźć poradnik w formie pytań i odpowiedzi dla osób ubezpieczonych i poszkodowanych w związku z sytuacją dotyczącą Gefion Insurance A/S.

Jednocześnie UKNF ponownie zwraca uwagę, że Gefion Insurance A/S nie jest podmiotem nadzorowanym przez KNF. Gefion Insurance A/S jest zakładem ubezpieczeń, który podlega nadzorowi Finanstilsynet. 

Gefion Insurance A/S do dnia 25 marca 2020 r. był notyfikowany do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w Polsce w ramach swobody świadczenia usług.

UKNF pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz duńskim organem nadzoru finansowego (Finanstilsynet).