Regulacje dotyczące rynku kapitałowego

data aktualizacji 22 czerwca 2017

icon_doc_pdf_small Uchwała nr 248/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki Rovese SA

icon_doc_pdf_smallUchwała nr 207/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad wyboru firmy inwestycyjnej, do której Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje przeniesienie instrumentów finansowych i środków pienieżnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, rachunków zbiorczych i rachunków pieniężnych