Postępowanie rejestrowe ZASI oraz ich obowiązki - Komisja Nadzoru Finansowego