80. Egzamin aktuarialny - 4 - 5 marca 2019 r. - Komisja Nadzoru Finansowego