Webinarium CEDUR pt. „Kredyt konsumencki i hipoteczny”, 6 czerwca 2023 roku

data aktualizacji

Grafika - Webinarium CEDUR 06.06.2023

Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Webinarium jest skierowane do przedstawicieli instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Celem webinarium jest przybliżenie regulacji dwóch głównych typów umów kredytu, zawieranych z konsumentami – konsumenckiego i hipotecznego.

Wyjaśnimy:

- jak popularne produkty finansowe wpisują się w ramy umowy kredytu konsumenckiego

- różnice w podejściu do oceny zdolności kredytowej

- istotne ryzyka związane z kredytem hipotecznym

- jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nadzoruje instytucje finansowe udzielające obu tych typów kredytów oraz

- jakie są obecnie trendy w orzecznictwie ich dotyczącym

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2023 roku (10:00-15:00). Zgłoszenia na webinarium będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 5 czerwca 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 5 czerwca 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinarium jest bezpłatny.