Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Warsztat stacjonarny CEDUR pt. „Umowa kredytu hipotecznego (...) – warsztat dla doradców kredytowych z zakresu dokładnej znajomości zapisów, klauzul umowy kredytowej, wymagań ustawowych i rekomendacyjnych”, 30 maja 2023 roku

Data aktualizacji:

Warsztat stacjonarny skierowany jest do doradców kredytowych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat podstaw prawnych, wymagań ustawowych i rekomendacyjnych, czy źródeł uzasadnienia zawarcia w umowach kredytowych typowych zapisów i klauzul.

Warsztat organizowany jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Celem warsztatu jest przedstawienie jego uczestnikom metod efektywnego prezentowania konsumentom warunków finansowania kredytowego, w szczególności w odniesieniu do umowy kredytu hipotecznego. Na warsztacie poruszone zostaną kwestie związane z podziałem klauzul umownych z uwagi na ich cel jaki spełniają zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W szczególności omówione zostaną rodzaje klauzul, które mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne z punktu widzenia konsumenta, jako nieprofesjonalnej strony umowy. Zadaniem warsztatu jest również wyczulenie doradców kredytowych na rolę jaką pełnią w tworzeniu odpowiedniej kultury ryzyka wśród uczestników sektora finansowego.

Spotkanie odbędzie się 30 maja 2023 roku (10:00-15:45) w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie przy ul. Pięknej 20. Informujemy, że zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń.

Aby spotkanie było jak najbardziej efektywne i w jak największym stopniu spełniało Państwa oczekiwania zachęcamy do kierowania anonimowych pytań i zgłaszania wątpliwości dotyczących tematyki warsztatu poprzez elektroniczny formularz, który będzie dostępny do 23 maja 2023 r. 

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 25 maja 2023 roku. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 30 05 2023

plik .pdf, 626,2kB
Pobierz