Webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców (...)", 9 maja 2023 roku

data aktualizacji

Webinarium było skierowane do przedstawicieli instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Webinarium było zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF.

Celem webinarium było zwiększanie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Spotkanie odbyło się 9 maja 2023 roku (10:00-14:00).

Udział w webinarium był bezpłatny.