Webinarium GMW pt. „System gwarantowania depozytów w Polsce”, 24 marca 2023 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do młodzieży szkolnej w wieku 14-15 lat i nauczycieli.

Celem webinarium jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat bankowości w Polsce i systemu gwarantowania depozytów w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Spotkanie odbędzie się 24 marca 2023 r. (13:00-14:05)Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na webinarium nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zachęcamy szkolnych koordynatorów GMW dokonujących rejestracji na webinarium, równolegle do zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zasady uczestnictwa w kampanii GMW.